Opleiding voor trainers

In november 2016 start voor de tweede keer de opleiding tot trainer Tijdsurfen. In mei sloten we met succes de eerste jaaropleiding af. Zeven trainers en coaches hebben de licentie verkregen om zelfstandig trainingen en coachen Tijdsurfen te verzorgen.

deelnemers-trainersopleiding-tijdsurfen (1)

Voor wie is de opleiding?
De training is geschikt voor coaches en trainers. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben met het begeleiden van cliënten en/of groepen.

Doel van de opleiding
De deelnemer leert:

 • hoe het gedachtengoed en de aanwijzingen van Tijdsurfen op een effectieve manier kan worden overgebracht.
 • gedragsinterventies toe te passen die het leereffect bij mensen versterkt en de kans op een blijvende gedragsverandering vergroot.

Inhoud van de opleiding

 • Theorie & praktijkervaringen: Paul Loomans koppelt op een levendige wijze de theorie van Tijdsurfen aan de (weerbarstige) praktijk van alledag, coachen en van trainen.
 • Literatuurlijst: De deelnemer leest tijdens de opleiding verschillende boeken die verdieping geven op het gebied van inhoud (balans, persoonlijke effectiviteit), didactiek en acquisitie.
 • Praktijkopdrachten: 
Na elke sessie ontvang je een theorie- of praktijkopdracht, die je thuis kunt uitwerken. De tijdsduur hiervoor is ongeveer 2 uur per keer.
 • Oefenen: 
Elke deelnemer wordt gedurende de opleiding uitgenodigd om tenminste driemaal een onderdeel van het Tijdsurfen te presenteren en krijgt hierover feedback. De toetsing bestaat uit een combinatie van de oefensessies en een praktische eindopdracht.
 • Eindopdracht: 
Aan het eind ontvang je de opdracht om op een door jou gekozen manier het tijdsurfen te verbeelden. Het is de bedoeling dat je dit werkstuk kunt gebruiken in je eigen praktijk na afloop van de opleiding.

Resultaat van de opleiding
De deelnemer:

 • is in staat om het gedachtengoed en de aanwijzingen van Tijdsurfen op een eigen, authentieke manier over te dragen aan cliënten en/of cursisten.
 • heeft onderdelen van de eigen coachings- of trainingsaanpak verschillende keren op een groep deelnemers toegepast.
 • ervaart en leeft de aanwijzingen van Tijdsurfen als vanzelf op een (nog) dieper niveau.

Licentie
Bij positief resultaat verkrijgt de deelnemer een Coachingslicentie. Tijdsurfen is een beschermde merknaam.

Werkwijze van de opleiding
De opleiding is ervarings- en praktijkgericht. De bijeenkomsten starten o.a. met een korte zen-meditatie (niet verplicht). Daarnaast staat de trainer-in-opleiding regelmatig zelf voor de groep om de verschillende aanwijzingen te begeleiden, door inzicht gevende oefeningen te doen en door de dialoog met de groep aan te gaan.

Opzet
De opleiding beslaat 2 woensdagochtenden, 8 hele woensdagen en een weekend. De ochtenden zijn van 10 tot 13 uur en de middagen van 14.30 tot 17.30 uur. Er is plaats voor 10 deelnemers.

De docenten
Paul Loomans, Tijdsurfen inhoudelijk
– Paul Loomans is zenmonnik sinds 1980. Hij schreef het boek ‘Ik heb de tijd, handleiding in tijdsurfen’, bekroond als beste spirituele boek van het jaar in 2014. Hij is coach en trainer en oprichter van De StressOntknoping.
Marivonne de Groot, Didactiek
– Marivonne de Groot studeerde klinische en arbeid- en organisatiepsychologie.
 Zij is senior opleidingsadviseur en trainer. Zij zal vier sessies wijden aan de didactiek van het trainen.
Ellen de Lange-Ros, Acquisitie
– Ellen de Lange-Ros studeerde technische bedrijfskunde. Zij heeft haar eigen bedrijf, Faxion waarin zij zelfstandige professionals ondersteunt. Zij schreef vier boeken over acquisitie, waaronder ‘Een zaak van fans’.
Zij geeft heldere en eigentijdse adviezen over het runnen van een eigen zaak en over marketing.

Ervaringen van trainers
Tijdens de opleiding is veel aandacht voor je eigen ontwikkeling als trainer. Nu ik met mijn eigen groep cursisten aan het werk ben, pluk ik de vruchten van de goede basis die ik heb kunnen leggen. Een mooie opleiding, gegeven door bevlogen mensen.
Margreet Ridder, zelfstandig trainer & acteur binnen de zorgsector

Het oefenen in de praktijk en met de andere deelnemers zorgt voor veel ervaring met de materie en het begeleiden van groepen. Paul geeft veel vrijheid om je eigen vorm te vinden, maar heeft tegelijkertijd de touwtjes in handen. Leerzaam!
Lisanne Kohsiek, Consultant &Samhoud

Een toegankelijke manier om met een groep leuke mensen de stof van het tijdsurfen nog beter eigen te maken en leren deze ook op anderen over te dragen!
Joris Dullaert, psycholoog & trainer Universiteit van Amsterdam

Voorwaarden m.b.t. deelname

 • Inhoudelijke voorkennis:
  • Verplicht: het boek ‘Ik heb de tijd, handleiding in tijdsurfen’.
  • Verplicht: de modules ‘Tijdsurfen’ en ‘Zelfbeeld en Emotionele Verwerking’ van de cursus StressOntknoping.
  • Aanbevolen: Online-cursus Tijdsurfen van Happinez.
 • Houding en gedrag: De deelnemer is een Tijdsurfer d.w.z. hij past het Tijdsurfen in het eigen leven toe en is in staat om het gedachtengoed van Tijdsurfen uit te dragen vanuit de eigen ervaringen.
 • Intakegesprek: Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een intakegesprek met Paul Loomans.
 Tijdens dit gesprek worden gezamenlijk vastgesteld in hoeverre de opleiding tot trainer Tijdsurfen aansluit op de persoonlijke doelen en het profiel van de deelnemer.

Terugkom-bijeenkomsten
Er wordt jaarlijks een terugkom-bijeenkomsten verzorgd waarin de trainers met elkaar uitwisselen, kennis opgefrist wordt en nieuwe inzichten aangedragen worden. Deelname aan deze bijeenkomsten zijn een garantie voor de kwaliteit van de trainers en daarom voorwaarde voor het behoud van de licentie.

Data
8 hele dagen (10 tot 17.30 u)
2 halve dagen (10 tot 15.30 u)
1 weekend (vrijdagavond – zondag na de lunch)

 • 23 nov. (halve dag)
 • 7 en 21 dec. (hele dagen)
 • 11 en 25 jan.
 • 15 feb. 
 • 8 en 22 mrt 
 • 31 mrt. – 2 apr. (weekend) 
 • 11 mei
 • 31 mei (halve dag)

Kosten
€ 3500 (incl. lesmateriaal en kloosterweekend, excl. literatuur) voor deelnemers verbonden aan bedrijven die de opleiding bekostigen.
€ 2500 indien je zelf de opleiding bekostigt.
Voor studenten en net afgestudeerden is een aangepaste prijs mogelijk.

Korting
– Bij aanmelding voor 3 juli ontvang je een korting van € 300
– Bij aanmelding voor 1 oktober ontvang je een korting van € 150

Info
06-42143553
– Je bevestigt je aanmelding door bij inschrijving een aanbetaling van € 500 te doen. De rest van het bedrag dient voor 1 november te zijn overgemaakt. In overleg kan eventueel een betalingsregeling in termijnen worden afgesproken.
– De licentie kost jaarlijks € 300. Hierbij inbegrepen is de prijs van de terugkom-bijeenkomst en een vermelding op de website van De StressOntknoping.